01. SOSYAL SORUMLULUK

Sönmezler Lojistik olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içerisinde yerine getirmeye özen gösteririz. Her türlü faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.

Şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyecek şekilde her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

Sönmezler Lojistik; sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

02. YÖNETİM YAKLAŞIMI

*Sorumluluk ve şeffaflık ilkelerimizi; saygı, yakınlık ve ortak çözüm çerçevelerinde birleştirerek müşterilerimize çözüm odaklı yaklaşımlarımızı en güncel verilerle sunmayı hedefleriz.